Proefschrift omslag ontwerp voor Laura Berger - isontwerp.nl
01 detai; first contents ch1 ch4 4 intro ch4text 5 fig 7 refs cv last dia

Working the Net

A critical study on networking practices in university industry collaborations

Door Laura Berger

Omslag, binnenwerk, uitnodigingen en stellingen
concept, illustratie, boek ontwerp en lay-out

Achtergrond informatie:
De titel op het omslag is opgemaakt uit de verschillende netwerk-punten. Het netwerk wordt in het gehele proefschrift gebruikt; in de inhoudsopgave met navigaten en op titelpaginas.

Promotiedag: 03 – 09 – 2015
@ Radboud Universiteit Nijmegen

Drukwerk: Ipskamp

“Ik krijg echt alleen maar heel positieve reacties op het ontwerp van het boek :). Dank je wel!”
Proefschrift Ontwerp Pakket