Proefschrift ontwerp voor Emmie Vossen - isontwerp.nl
front Open first ch1 1-1 CH 3 3-1 3-2 CH 4 CH 4-2 CH 6 1 Cjh 6-2 SUM SUM1 REF1 REF2 last dia

Uncovering the micro foundations of the activation paradigm

A translation perspective on sickness absence practices in Dutch and Danish hospitals

Door Emmie Vossen

Proefschrift Ontwerp Pakket
Proefschrift, uitnodigingen en stellingen
Concept, illustratie, boek ontwerp & lay-out

Achtergrond informatie:
De ‘tegengestelde richtingen’ zijn gevisualiseerd in de proefschriftomslag – illustratie van Emmie Vossen. Het ravijn in de illustratie is een metafoor voor: moeilijkheden, bergpad, ‘going uphill’. De gekozen hoofdkleuren zijn rood wit blauw (NL en Denemarken). Themawoorden die de basis vormen voor het ontwerp concept: de weg vinden, scandinavië, kleuren van de landen, natuur, stilte, eenzaamheid, hoop, vooruitdenken. Gezien vanuit het onderzoek zijn er 3 ‘wegen’ in het proefschrift, refererend naar de niveaus: macro – meso – micro. Deze onderzoeksthema’s zijn gevisualiseerd in een vertakking van 1 hoofdweg in 3 verschillende wegen. Die wegen lopen als ‘the yellow brick road’ door het proefschrift heen, en komen terug op de hoofdstuk-pagina’s en in de hoofdstuk-markering. Op de hoofdstukpagina’s staan 6 verschillende wegwijsborden die aangeven waar het hoofdstuk over gaat: 1 = intro, 2 = macro niveau, 3 = meso- & micro niveau, 4 & 5 = micro niveau, 6 = samenkomen van alle niveaus.

Promotiedag: 19 – 09 – 2016
Radboud Universiteit Nijmegen

Drukwerk: Ipskamp Printing

“Het ziet er heel mooi uit allemaal. Bedankt!”
Proefschrift Ontwerp Pakket