Proefschrift omslag ontwerp voor Cathérine Delnooz - isontwerp.nl
Proefschrift omslag ontwerp voor Cathérine Delnooz 01 Proefschrift omslag ontwerp voor Cathérine Delnooz 2 Proefschrift omslag ontwerp voor Cathérine Delnooz open Proefschrift omslag ontwerp voor Cathérine Delnooz 1st Proefschrift omslag ontwerp voor Cathérine Delnooz handschrift Proefschrift omslag ontwerp voor Cathérine Delnooz dia

Unravelling primary focal distonia

A treatment update and pathophysiological insights

door Cathérine Delnooz

Proefschrift Omslag Ontwerp (+)
Omslag, boekenlegger, extra uitnodigingen,
omslag typografie, illustratie & ontwerp van de titelpaginas

Ontwerp volgens de voorwaarden van het Donders Instituut

Achtergrond informatie:
We wilden de term ‘Ontrafelen’ in het hele proefschrift van Cathérine Delnooz visualeren. Daarbij wilden we het gevoel van een hand-gemaakt boek realiseren. Daarom worden op de titelpagina’s de hoofdstuknummers steeds verder ontrafeld met elk opvolgend (sub)hoofdstuk. Nadat de illustraties handmatig met pen waren getekend, zijn ze ingescand en daarna bewerkt. Hierdoor krijgt het boek die ‘hand-made feel’. De pentekeningen komen steeds terug als detail in de lay-out van het proefschrift. Daarnaast worden ze gebruikt op de uitnodigingen, en ook op de binnenzijde van het omslag. Het ‘handgemaakte’ komt bovendien nog meer tot uiting door het gekozen recycle papier voor zowel binnenwerk als het omslag. Cathérine Delnooz heeft het onderschrift op het omslag zelf geschreven. Hierdoor krijgt het ontwerp een nóg persoonlijker tintje.

PhD promotiedag: 02 – 01 – 2013
@ Radboud Universiteit Nijmegen
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour; centre for cognitive neuroimaging

Drukwerk: Ipskamp Drukkers
Speciaal Papier: Cyclus Offset

 

”Het boekje is heel mooi geworden! Ik ben er heel blij mee!”
Proefschrift Omslag Ontwerp